หน้าหลัก   »  ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 - พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 - พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 - พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 - พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 - พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานพระวิมานบ...