หน้าหลัก   »  แผนกซ่อมตัวถังและสี (Body and Paint Service)

แผนกซ่อมตัวถังและสี (Body and Paint Service)

ขั้นตอนการติดต่อแจ้งซ่อม

1.ลูกค้าที่มีใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) แล้วโดยออกจากบริษัทประกันภัย

เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการติดต่อแจ้งซ่อม
1. ใบรับรองความเสียหาย (ในเคลม)
2. สำเนาทะเบียนรถ
3. สำเนาหน้าตารางกรรมธรรม์ (ชั้น1 ซ่อมห้าง หรือ GOA)
4. สำเนาใบขับขี่ของผู้ที่เซ็นต์รับเอกสารใบเคลม
5. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ:
หากเอกสารครบและค่าซ่อมไม่เกิน 30,000 บาท
โดยที่ไม่มีอะไหล่ทางศูนย์สามารถจัดซ่อมได้เลย

2.ลูกค้าที่ยังไม่มีใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

เอกสารที่ต้องใช้และขั้นตอนการติดต่อแจ้งซ่อม
1. ติดต่อบริษัทประกันภัยชี้แจงรายละเอียดการเกิดเหตุเพื่อขอเลขรับแจ้ง
2. เขียนเอกสารใบเคลมฟอร์ม
3. สำเนาทะเบียนรถ
4. สำเนาหน้าตารางกรรมธรรม์ (ชั้น1 ซ่อมห้าง หรือ GOA)
5. สำเนาใบขับขี่ของผู้ที่แจ้งเคลม
6. รอประกันภัยอนุมัติ คุมราคาค่าซ่อม
7. สำเนาบัตรประชาชน

หมายเหตุ:
ถ้าเป็นประภัย ชั้น 1 แต่ไม่ซ่อมห้าง ต้องได้รับการคุมราคาจากบริษัทประกันภัยก่อน และต้องเสียส่วนร่วมในการซ่อม

ระบบซ่อมด่วน TPS LINE

เป็นระบบ ซ่อมสีด่วนเร่งด่วน โดยมาตราฐานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย เสร็จภายใน 3 วัน ใช้ระบบ สีแห้งช้า 2K เต็มระบบตามมาตราฐานของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ รับประกันงานสี 1 ปี


ตู้อบและพ่นสี มาตราฐาน มิดชิด กันฝุ่นละออง


ระบบสีแห้งช้า 2K เต็มระบบ


ระบบซ่อมมาตราฐานด้วยเครื่องมือทันสมัย

**ทีมช่างมากประสบการณ์ ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมฝึกฝน
จนเชี่ยวชาญจากศูนย์การฝึกศึกษาและฝึกอบรม ของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด**